Novinarska Patka

Blog Dragana Radovića

Category: Blogovanje (page 6 of 6)

Blogeri kao zbir pojedinaca ili „pulsirajuća asocijacija“ ?

Share

blogerDefinitivno ću upasti u zamku sopstvene definicije „antiblogerskog ponašanja“. A ona podrazumeva i „blogovanje o blogovima“. Ali, hajde, ne možeš biti obućar, a ne progovoriti ni reč o kvalitetu kože, pa, je li, niti bloger koji šapatom priča o svom „hobiju“ (loše izabrana reč).

Naravno, direktan povod za ovaj tekst je članak Dragana Varagiča „Šta je sinonim za ovdašnje blogove – Blogoidi, zatvorene zajednice, uticaj, trash…?”, kao i komentari koji ga prate, posebno mišljenje Miloša Krnete koje se, inače, može naći i na njegovom blogu, u tekstu „Blogopen bez svog bloga“. (Da ne idemo baš unazad do Rajskog vrta, ali sve je i započelo raspravom o BO, ako je to uopšte bitno za nastavak „promišljenija“.)

Pošto su ljudi izneli očigledno različite poglede (i) na temu „organizovanje blogera – da ili ne“, što je moje slobodno skraćeno tumačenje svega napisanog, kao i svaka dobra „mirođija“ skočiću u ovu supu po cenu da budem izviždan zbog kvarenja ukusa.

Continue reading

Ponoćno blogovanje – slučajni uzorak

Share

Izvučeno iz novinarske beležnice (ma ne, ja pričam u diktafon)
wordpress23.40 – Zustavljam virtuelno vozilo u dvorištu D.V. (Dragan Varagić). (Podsetiti servisera da je kuler na izmaku snaga.) Kod pomenutog se vodi rasprava na temu u kojoj se pominju parada i ponos. Izbor reči za događaj (izgleda da je to najznačajnija „manifestacija“ u Republici S. sudeći po broju tekstova koje su mi dali ovi iz press klipinga) dovodi me u zabunu. Ako počnem da elaboriram svoje mišljenje osvanuću za PC-jem. Izdvajam opasku D.Đ. (Dragana Đermanović):

Nije umesno (ali se fino smesti u glave ljudi) ne prihvatiti da te ne prihvataju ukoliko ni ti ne uspevaš da prihvatiš ma šta drugačije – pa čak i neprihvatanje tvog sopstvenog stava.

I Mileusnić se slaže, a ako bi kogod da vidi ili se uključi u raspravu, pravac na „pritisni ovde“.
23.50- Kod Blogowskog pod obavezno, ima sjajan prevod (nije njegov!) „Internet manifesta“. I ja nešto pisao, jer taj manifest apsolutno zaslužuje da ga pročitate, posebno ako ste „staromedijski čovek“ bez namere da dignete ruke od drastičnog tehnološkog ubrzanja.Samo pet komentara? (Obraditi u posebnom postu: zašto je rasprava o jednodnevnom „događaju“ paradnog tipa zanimljivija od širokog viđenja cele jedne novovekovne informativne revolucije?)

Continue reading

Kad počinje zrelo doba?

Share

setnja obalom“Zrelo doba” počinje onog časa kad shvatiš da te zamaraju svi ti mladi ustanici, mrzovoljni azilanti koji nikada neće otići, nesrećne neznalice koje bi sve promenile, ali ne da im se… Pomalo liče na tebe u tim godinama, mada godine nekako ne liče na tvoje. Blesava stvar: ljudi se manje menjaju nego scenografija istorije kraj koje hodaju „tom cilju jedinom“.

Mi se, u stvari, ne menjamo – samo lagano otpada boja sa naših starih fasada, krune se kamene pločice po kojima je gazio naš život. I još prolazi, samo ne više onakav. Sad je usporen, zadihan, smrdi na hladnu sobu izjutra, posle dobre žurke. Ima ukus jeftinog vina, „ružice“, da, i cigareta za radničku klasu. Ih, kakvi vreli dani i još užarenije noći tih sedamdesetih, u parku koji je još imao klupe, na travi koja je gubila visinu, na znojavim dlanovima zaronjenim u dve džinovske ženske zvezde „mlečnog puta“…

Naravno, pre tog finala menjali smo svet. Onako utopistički, pa apsolutistički, pa sovjetski, donekle demokratski, sramežljivo nacionalistički…I bilo je tu neke potke, nekog štofa prikupljenog u prepodnevnim časovima sociologije i filozofije. Mada je, naravno, tih decenija Marks na kraju obavezno uzimao džek pot. „Ma kako je samo odgovorio Hegelu…“
Continue reading

Newer posts

© 2017 Novinarska Patka

Theme by Anders NorenUp ↑

%d bloggers like this: