Share
Čarls Ebets na vrhu oblakodera

Fotoreporter Čarls Ebets

Čoveku čiju sliku vidite na početku ovog posta ime je Charles C. Ebbets (Čarls Ebets). Radio je počev od dvadesetih godina prošlog veka kao  fotoreporter za New York Herald Tribune i druge njujorške listove i snimio neke od fotografija za koje se često veže pojam “antologijske”.
Digitalni aparati, mali, srednji, veliki, kvalitetni ili “buđavi”, preplavili su svet štampe – klasičnih fotoreportera jedva da još ima, a njihov posao silom prilika preuzeli su novinari koji, uglavnom, na događaju koji prate, “škljocnu dva-tri puta” i tako “minimalistički” odrade posao koji je, zapravo, često, u novinama intrigantnija karika za čitaoca od samog teksta.
Nema u tome nikakve krivice – novinar je danas “jednočlana redakcija”, čovek prinuđen da radi sve, pa čak i “prelama” novinu i priprema je za štampu. Žestoka kriza medija, pre svega štampanih, dovela je do toga da profesionalizam nužno bude gurnut u stranu, a “milion” naizgled jednostavnih poslova “gurnut” u novinarske ruke. I muke.
Umesto da samo pišu i tome se u potpunosti posvete, jer to najbolje i znaju, vojnici “sedme sile” danas su prinuđeni da zamene čitavu četu znalaca različitih struka.

Rucak-na-vrhu-oblakodera

Ručak na vrhu oblakodera

Ove fotografije Čarlsa Ebetsa pokazuju nam kakva je bila “zaštita na radu” u vreme građenja čuvenog Rokfelerovog centra u Njujorku. To je filmovana istorija jednog vremena i jednog  sistema u kojem ljudi koji drže temelje društva do vrha mogu da stignu – na način koji vidimo.

No, moguće ih je posmatrati i iz drugog ugla: samo pravi profesionalni fotoreporter može da ovekoveči istoriju na nesumljivo atraktivan i gotovo spektakularan način.

Da, iako nema možda direktnu vezu sa tekstom, nemoguće je preskočiti jedno pitanje: Znate li, možda, neku zemlju u kojoj danas milioni ljudi igraju na žici na 69 spratu zemlje čiji su sinovi i kćeri jer nemaju drugog izbora?

Odmor-uz-muziku

Odmor uz muziku na krovu sveta

Pripali-mi-cigaretu,-drugar

Pripali mi cigaretu, drugar

Fotografije i deo podataka  preuzeti iz prezentacije “Ručak na oblakoderu” nepoznatog autora.