Share

Kada izaberete svoj put, izabrali ste i posledice. I izazvali kovitlac događaja koji ume da spoji nespojivo. Budite spremni na to.

odlazakTe noći kuja Arka je zavijala teško i mučno, predosećajući da jutro neće doneti ništa dobro. Prevrtao sam se po svom ležaju na rasklapanje, u sobi koja je postajala sve hladnija – manje zbog gubitka toplote u debelim zidovima, a više od mog straha pred neizvesnim koji je, čini mi se danas, bio i detinje iskren i skoro starmalo racionalan.

Milutin je, sa druge strane zida, prebirao po slikama svoje prošlosti, po fleševima neurednog i pomalo osionog života čije će posledice morati od sutra da iskijava. I po učinku svojih uverenja koje će otplaćivati najdragocenijim čovekovim imetkom – slobodom.

Mati je ležala mirno glumeći snagu koje nije moglo istinski da bude u njenom odavno bolesnom telu. Nisam to mogao da vidim u tom zamrznutom trenutku kuće koja je, ume to da bude, bolovala ovu noć skupa sa svojim ukućanima i sa Arkom koja u dvorištu nije prestajala da zavija.
Continue reading