Share

Gde prestaje umetnost, a počinje reklama ili obrnuto?

EllaDobro, pisao sam na ovu temu, ali u međuvremenu je “argumentacija” narasla.. I samo da podsetim: teza koju branim je da reklama mora da preraste ili bude isprepletena sa umetnošću ne bi li opstala. Šta više, postaće umetnost po sebi, ako to već i nije!

Zanimljivo da ovaj pogled, koji čak i ne ide u maglovitu  budućnost, već je tu, oko nas, nije baš prošao slavno. Način na koji reklama komunicira sa targetiranom grupom ili “jedinkom” i eksplozija emotivnog naboja koji je dužna da stvori odvaja se debelom linijom od umetničkog doživljaja kakav nam, kao što je i red, mogu da priušte knjiga, pozorišna predstava, izložba… i iz tog se, zatim, izvlači zaključak da do “osamostaljivanja” reklame kao umetničkog produkta nikada neće doći. Dobro, moguće je – bar onoliko koliko je moguće o da će do toga ipak doći.
Nema lenjira kojim se to može izmeriti.
Continue reading